top of page
Blue Gradien Background.jpg
Beyneynu- Blue Symbol Web.png

עלינו

בינינו הוא ארגון ללא מטרות רווח שמנטר פעילות מיסיונרית בישראל. הארגון עובד עם מנהיגים ממשלתיים וקהילתיים כדי ליצור מודעות

 

לאתגרים הניצבים בפני הציבור ולסייע בביסוס גבולות נאותים בשיתופי הפעולה שלהם עם ארגונים מבוססי אמונה

מטרות

זיהוי – זיהוי מנהיגים וארגונים מיסיונריים הפועלים בישראל ומעקב אחר פעילותם

מחקר – לחקור את האתגרים והמורכבויות של השותפויות של ישראל עם קבוצות פונדמנטליסטיות של נוצרים אוונגליסטים ומשיחיים

 

מודעות קהילתית – הפקה וקידום של מצגות, הרצאות ציבוריות וכנסים המיועדים לחינוך מנהיגות וארגונים יהודיים

מדיה חברתית ומסורתית – יצירה של הפקות וידיאו, מאמרי מדיה, דוחות והתראות למודעות הציבורית, וניהול ראיונות ודיונים במדיה החברתית

חקיקה – ייעוץ למקורות משפטיים ומחוקקים בדבר האתגרים הרבים, לרבות "חירויות דתיות"

תמיכה משפטית – יוזמה של קמפיינים משפטיים ואזרחיים ועתירות בתגובה לפעולות מיסיונריות

חינוך – לספק מרצים והזדמנויות חינוך, וללמד מנהיגים עתידים בתחום המאבק במיסיונריות

בניית גשרים – קידום של דו שיח לא תיאולוגי עם כבוד וגבולות עם קהילות אמונה אחרות, ועידוד של כנות ושקיפות

פיתוח פרוטוקולים – גיבוש של הנחיות ותקנים קהילתיים כדי שיסייעו להנחות את העוסקים במאמצים בין-דתיים

Donating from Israel?

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page